VOLS SER MEMBRE D’UN TRIBUNAL ?

 

Secció Sindical de la Diputació de Barcelona de la Federació Sindical de Catalunya

Secció Sindical de la Diputació de Barcelona

 

VOLS SER MEMBRE D'UN TRIBUNAL

VOLS SER MEMBRE D’UN TRIBUNAL

-5 ABRIL DE 2017- 

CCOO Et Convida a Participar

Segons l’article 60 de l’EBEP, els òrgans de selecció són òrgans col·legiats i la seva composició s’ha d’ajustar al dos principis: imparcialitat i professionalitat

El principi d’imparcialitat implica, entre altres coses, que la participació a un òrgan de selecció serà sempre a títol individual, i no es podrà exercir en representació o per compte de ningú.

El principi de professionalitat està relacionat amb el fet que aquest òrgan estigui format per membres amb la qualificació tècnica necessària per valorar els mèrits i les capacitats dels aspirants. Posseir igual o superior nivell de titulació que l’exigit per a l’ingrés al cos o escala de què es tracti i tenir coneixements sobre el contingut del lloc de treball a proveir.

Com sabeu, a la Diputació, dels cinc membres d’un òrgan de selecció, la Junta de Personal, pot proposar una persona que actuarà sempre a títol individual sense exercir-ne la representació.

Des de les darreres eleccions i introduint un canvi radical respecte al que s’havia fet abans, CCOO vam proposar que tots els sindicats amb presencia a la Junta de Personal poguessin proposar persones pels òrgans de selecció, adjudicant-los de manera aleatòria i evitant així la possibilitat d’escollir un procés selectiu concret.

Inicialment, vàrem proposar la creació borses unitàries diferenciades, per grau i titulació; proposta que no va rebre els suports necessaris. Davant aquest impediment, i cercant fórmules de participació, que reverteixin en la imparcialitat i professionalitat dels tribunals, ho vam obrir a la participació de la nostra afiliació. Ara volem donar un pas més.

Per la qual cosa, amb l’objectiu de crear una borsa extensa de persones que vulguin ser membres dels tribunals de selecció, TORNEM A convidar a tothom que ho desitgi, a què es posi en contacte amb nosaltres a:

ccoo@diba.cat

Si vols ser membre d’un tribunal de selecció, envia’ns les següents dades:

  • Nom i cognoms
  • Nivell de titulació
  • Telèfon de contacte laboral i/o personal
  • Categoria ocupada
  • Departament d’adscripció i recinte de treball
  • Àmbits de participació als tribunals

Així doncs, quan la nostra representació a la Junta proposi una persona per ser membre d’un tribunal, utilitzarem aquesta borsa per proposar una persona. D’aquesta manera, obrint a una major participació, ens reafirma en la nostra voluntat de treballar per donar més garanties d’imparcialitat, d’idoneïtat i professionalitat.

Tots els candidats i les candidates rebran la formació (estem preparant un sessió formativa especifica) pertinent per exercir la seva responsabilitat amb imparcialitat, professionalitat, independència i sense pressions de cap mena.

 

*  *  *  *  *

Estem decidits a continuar lluitant !

Tota la informació de com afiliar-se a CCOO Catalunya i forlmulari d'alta o baxia.

logo-peu

Formulari d’alta, baixa o modificació de les dades personals o
contacta’ns a través del telèfon 934 022 985 o correu: ccoo@diba.cat