VOLEM CARRERA PROFESSIONAL I PROMOCIÓ INTERNA NO AL PERFIL PROFESSIONAL FORA DEL PROCÉS SELECTIU

 

Secció Sindical de la Diputació de Barcelona de la Federació Sindical de Catalunya

Secció Sindical de la Diputació de Barcelona

 

VOLEM CARRERA PROFESSIONAL I PROMOCIÓ INTERNA NO AL PERFIL PROFESSIONAL FORA DEL PROCÉS SELECTIU

 

VOLEM CARRERA PROFESSIONAL I PROMOCIÓ INTERNA NO AL PERFIL PROFESSIONAL FORA DEL PROCÉS SELECTIU

Estem impressionats de la molt bona acollida que ha tingut el nostre comunicat de la setmana passada. El nivell de resposta que ha tingut demostra la preocupació que desperta l’actitud impositiva de la Diputació respecte al Reglament de Borses i la gestió que vol fer d’aquest amb una afectació tan important per al personal interí i funcionari de carrera. 

Tot i això, amb aquest comunicat volem aclarir dubtes i qüestions que ens heu plantejat. Amb l’objectiu de fer-nos entendre de la millor manera possible, hem preparat diversos ESQUEMES en diversos documents adjunts com a complement de la informació d’aquest comunicat. Us aconsellem que els hi doneu un cop d’ull. 

  • QUINES DIFERÈNCIES HI HA ENTRE CARRERA PROFESSIONAL, LA PROMOCIÓ INTERNA I LA MOBILITAT INTERNA? 
  • QUÈ ES FA A LA DIPUTACIÓ AL RESPECTE? 
  • CCOO EXIGIM QUE S’ACOMPLEIXIN ELS ACORDS I DIEM NO ALS POSICIONAMENTS UNILATERALS. 
  • QUINES DIFERÈNCIES HI HA ENTRE CARRERA PROFESSIONAL, LA PROMOCIÓ INTERNA I LA MOBILITAT INTERNA? 

Hem de saber que el que anomenem “carrera professional” és diferent al que coneixem com a “promoció interna”: 

CARRERA PROFESSIONAL – Pregressió personal – Progressió horitzontal

PROMOCIÓ INTERNA -Progressió subjecta a vacants – Progressió vertical


QUÈ E
S FA A LA DIPUTACIÓ AL RESPECTE? 

Des del 2012 a la Diputació no només NO TENIM “carrera professional,” sinó tampoc “promoció interna”. 

CCOO EXIGIM QUE S’ACOMPLEIXIN ELS ACORDS   I DIEM NO ALS POSICIONAMENTS UNILATERALS 

La Carrera Professional (progressió horitzontal) va ser suspesa per motius econòmics, tot i que va tenir partida pressupostària diversos anys. Per tant, el motiu per suspendre-la és més que qüestionable. 

Respecte a la Promoció Interna (progressió vertical) la cosa és diferent. En aquest cas, des del 2012 la Diputació senzillament va deixar de realitzar convocatòries i tot just ara, insisteix que qui vulgui promocionar ho faci presentant-se a una borsa.  

En aquest cas, el motiu per suspendre la promoció interna és també econòmic? Impossible! Penseu que es tracta de cobrir una vacant (per exemple d’algú que s’ha jubilat) amb personal de la mateixa diputació que treballa en un subgrup inferior. Això no suposa cap increment econòmic, al contrari. 

En vista que no sembla que hi hagi arguments mínimament comprensibles per no realitzar convocatòries de Promoció Interna, és oportú fer-nos les següents preguntes: 

  • Pot haver-hi altres motius? 
  • És possible que aquests motius estiguin relacionats amb el fet que vulguin que el personal es presenti (com únic mecanisme de progressió vertical) a les borses de treball? 

Recordeu el moment negocial en el què estem: ens volen imposar un reglament de borses on la corporació tingui capacitat de seleccionar a qui vulgui sota l’eufemisme del perfil professional.  Per tant, tot el personal de borsa, fins i tot el personal intern que s’hagi presentat per a promocionar dependrà en última instància de tenir o no el “perfil” (recordeu que no tindran l’obligació de respectar l’ordre de la llista de la borsa). 

Enteneu potser ara per què aquesta obcecació amb que també la Promoció Interna passi per les borses?  

Portem anys exigint que les coses es facin correctament, de fet que s’acompleixi l’Acord del 2013 (fixeu-vos en el punt 2, lletra a i b): 

https://intradiba2.diba.cat/documents/28776273/0/ACORD+DIRECTRIUS+GESTI%C3%93%20NECESSITATS+PERSONAL/64cf1580-d447-46ed-b89e-766fa1e91455

Extracte de L’ACORD 2013:

2. La cobertura de les necessitats de personal de la Diputació de Barcelona, es regirà pels criteris següents:

a) Les necessitats de personal que es generin a partir de l’aprovació d’aquests acords s’atendran, prioritàriament, amb personal funcionari de carrera de la corporació, mitjançant els sistemes de provisió ordinaris legalment previstos i l’efectivitat dels reingressos al servei actiu dels empleats públics que així ho sol·licitin. (Concurs de mèrits)

De manera excepcional i per motius d’urgència degudament justificats, es podrà fer ús dels sistemes de provisió extraordinaris els en termes previstos en l’ordenament jurídic.  

b) Es faran convocatòries de promoció interna amb la finalitat de mantenir la qualitat dels serveis i de racionalitzar l’eficàcia i eficiència dels recursos humans existents sense haver de recórrer a la incorporació de personal de nou ingrés, quan el servei ho requereixi i sempre que les esmentades convocatòries s’acompanyin de l’amortització de les places que quedin vacants en el grup immediatament inferior, excepte si en termes d’anàlisi organitzativa fos necessari mantenir-les.  (Promoció interna)

En comptes de complir amb aquest acord, el que ens trobem a la Mesa de Negociació és un ultimàtum: si no acceptem el que la Diputació proposa, aprovaran el Reglament com feia els divendres el Consell de ministres: via “decretazo“.   

Des de CCOO no creiem que aquest sigui el camí més prudent a seguir. Esperem que la Diputació abandoni la seva actitud inflexible i doni cabuda en el nou reglament a les propostes que els diferents sindicats hem estat aportant.  

Exigim que es convoquin processos de Promoció Interna i desisteixin de la decisió no pactada d’eliminar dits processos i supeditar-los a presentar-se a una borsa de treball. Això és inadmissible!  

Volem Promoció interna! 

Volem Borses de Treball on es respectin els principis d’igualtat, capacitat i mèrit! 

Volem Carrera Professional! 

Ja n’hi ha prou de retallar-nos el nostres drets!!! 

*  *  *  *  *

Estem decidits a continuar lluitant !

Tota la informació de com afiliar-se a CCOO Catalunya i forlmulari d'alta o baxia.

logo-peu

Formulari d’alta, baixa o modificació de les dades personals o
contacta’ns a través del telèfon 934 022 985 o correu: ccoo@diba.cat