RESUM MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ PRESSUPOST 2018 i altres informacions

 

Secció Sindical de la Diputació de Barcelona de la Federació Sindical de Catalunya

Secció Sindical de la Diputació de Barcelona

RESUM MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ PRESSUPOST 2018 i altres informacions

-03 NOVEMBRE DE 2017-

A més del PAMO 2017, a la reunió de Mesa de Negociació es va tractar el tema del pressupost de la Diputació de Barcelona en relació a les partides pressupostaries del capítol 1 dedicades a despeses de personal. 

D’acord amb les dades subministrades, hem fet evident que les partides relacionades amb els òrgans de govern, personal directiu i eventual augmenta un 3,5 % amb la qual cosa no podem estar d’acord, especialment quan la comparem amb les retribucions estructurals del personal que només augmenten un 2,73%. Alhora s’incrementa el pes de les retribucions dels òrgans de govern, el personal directiu i eventual i disminueix el pes de les retribucions dels treballadors i les treballadores comuns. 

Tot i que només és tracta de consignacions inicials (i per tant no de despesa real), hem expressat el nostre rebuig. A més, tal com hem sol·licitat, volem informació respecte a la despesa realment executada de l’últim exercici tancat, el de 2016, que és el que realment permet fer comparacions. 

Entre altres coses hem destacat els següents aspectes: 

 • Dotació pressupostaria per a la CARRERA PROFESSIONAL HORITZONTAL (CPH). S’ha fixat una dotació pel 2018 que podria donar resposta econòmica al que s’està negociant. Ara bé, la partida del 2017 contemplava una dotació de 1.565.700 €, que no es va aplicar i  que ja hem dit que no ens resignem a perdre, perquè reconeix drets de carrera que en cap cas han vençut. D’altra banda això obliga a tancar quan abans millor la negociació de la nova CPH. 
 • JUBILACIÓ ANTICIPADA. S’ha demanat que es mantingui oberta la partida perquè doni la possibilitat al manteniment del sistema d’incentius si no s’arriba a un acord per a la seva substitució.  
 • FORMACIÓ. No acceptem la congelació d’aquesta partida. Demanem al menys un augment del 1,5%. 
 • DESPESA CULTURAL, SANITARIA, ESPORTIVA… (Millores socials). Aquesta partida es de 710.000€ . Hem demanat que es doti amb 1.000.000 € .

ALTRES INFORMACIONS 

Durant el mes d’octubre, ens hem dedicat intensament a renegociar els temes de Jubilacions Incentivades i Millora social per anys de servei. En breu us enviarem un comunicat / resum per explicar quina és la situació actual d’aquesta negociació. 

Ara bé, a més d’aquests temes, s’han anant tractant d’altres: 

 • IMPORT DE LA MILLORA SOCIAL 2017(Àmbits sanitari, cultural, esportiu i conciliació): Per l’any 2017 l’import serà de 154 € per empleat. D’acord amb el que marca l’Acord, el pagament s’hauria d’efectuar a la nòmina d’aquest mes de Novembre. 
 • CARRERA PROFESSIONAL HORITZONTAL. S’ha estat treballant amb la corporació, paral·lelament a les reunions de Mesa de Negociació, a una comissió de treball analitzant els paràmetres tècnics de la nova proposta. El que creiem ara, es que en aquest moment ja ha de finalitzar aquesta primera fase i passar a la fase definitiva de negociació on concretar l’abast econòmic concret de tot plegat. A més tenint en compte el que hem comentat en la primera part d’aquest comunicat respecte al pressupost 2018. 
 • Recentment, UGT Diba es feia ressò d’una sentència que reconeixia el dret a percebre una INDEMNITZACIÓ PER ACOMIADAMENT a una funcionaria interina de l’Administració local. Com els i les companyes, també des de CCOO exigim que la Diputació reconeguin el dret del personal interí a ser indemnitzat quan és cessat. De fet, l’11 de juliol de 2017 ja ens vam dirigir a la corporació mitjançant escrit per registre demanant que s’indemnitzi el personal interí quan és cessat i no se l’obligui a anar als tribunals per reclamar els seus drets (veure document adjunt). 
 • PROJECTE CAPACITATS DIVERSES. S’ha fet un petició conjunta (CCOO-UGT-CGT) perquè no només els sindicats tinguin informació del projecte sinó que puguem participar del seu disseny 
 • Hem demanat que es reuneixi de nou la TAULA DE MOBILITAT de la Diba per anar avançant en la implementació de mesures.  
 • INFORME CÀRREGUES DE TREBALL PERSONAL INFERMERIA. Dimarts 7 de novembre tindrà lloc una Mesa de Negociació amb aquest únic punt a l’ordre del dia. 
 •  Vam preguntar si d’acord amb el compromís del Diputat el Sr. Garcia Cañizares, ja es tenia una reformulació del REGLAMENT DE BORSES DE TREBALL amb l’objectiu de poder tancar un acord. El nostre únic objectiu és disposar d’un reglament que doni plenes garanties de publicitat, igualtat, capacitat i mèrit… Qui pot estar en contra d’això? 
 •  PERSONAL  AUXILIAR DE GERIATRIA. Com sabeu, estem pendents de la reclassificació de C-2 a C-1 d’aquest personal pel mes de gener de 2018. Ens han informat que hi ha intenció de realitzar ja el reconeixement econòmic a les nomines a partir de gener que anirà en paral·lel al procés de reclassificació abans esmentat. Esperem més informació al respecte per saber exactament l’abast d’aquesta noticia.

*****

Estem decidits a continuar lluitant !

Tota la informació de com afiliar-se a CCOO Catalunya i forlmulari d'alta o baxia.

logo-peu

Formulari d’alta, baixa o modificació de les dades personals o
contacta’ns a través del telèfon 934 022 985 o correu: ccoo@diba.cat