RECORDATORIS IMPORTANTS I PETICIONS

 

Secció Sindical de la Diputació de Barcelona de la Federació Sindical de Catalunya

Secció Sindical de la Diputació de Barcelona

 

RECORDATORIS IMPORTANTS I PETICIONS 

El període de preinscripció acaba aquest divendres dia 21 de juliol

http://intradiba.diba.cat/web/noticies/-/curs-de-preparacio-per-a-la-provisio-de-places-d-administratiu

 

Presentació de sol·licituds finalitza el divendres 28 de juliol

https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/recursos-humans/tramits/trc_005.asp

 

Aclariments respecte als antecedents per delictes de naturalesa sexual i el Model de declaració responsable:  

Tal com ja us vam dir, a falta de la certificació oficial s’accepta la presentació del document de declaració responsable. Des de DSRH ens informen que tot i que el document en principi té una validesa de 30 dies, no s’aplicarà aquest termini tenint en compte que ja estem en ple estiu. De fet, ens indiquen que especialment pels que ja treballen habitualment s’intentarà des de la Diputació obtenir les dades d’ofici. 

Des de CCOO recomanem que una vegada passat l’estiu, us informeu al respecte per veure que heu de fer. Us proporcionem un número de telèfon directe de Selecció a efectes de que tota persona interessada pugui aclarir qualsevol dubte que tingui d’aquest o d’altres temes relacionats (93 404 92 71). 

Avui, a la sessió del Ple de la Diputació de Barcelona s’aprovarà el Dictamen sobre l’increment d’un 1 per cent de les retribucions amb efecte a partir de l’1 de gener .  

Recordeu que ho veurem reflectit en la majoria de conceptes a la nomina de setembre. Factors com els festius entre d’altres s’actualitzaran entre el mes d’octubre i novembre. 

Recordeu que el termini per presentar sol·licituds adjuntant la justificació de la despesa acaba el 29 de setembre de 2017. 

S’ha de justificar despesa fins a 200€. 

Ahir la Junta de Personal va enviar un comunicat donant més detalls.  

D’acord amb la sentència del jutjat contenciós administratiu numero 2 de La Corunya que indica que no pot haver discriminació entre el personal laboral i el personal funcionari, CCOO hem tornat a demanar que d’ofici la Diputació de Barcelona indemnitzi al personal cada vegada que finalitzi la seva relació laboral. 

http://cemical.diba.cat/a-fitxers/indemnizacion_profesor_interinoEX10_07_17.pdf 

CCOO promou accions judicials per a la reclamació de les indemnitzacions no pagades amb una retroactivitat de fins a 4 anys enrere. (Article 25 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre). Tot i això, hem demanat que la Diputació no obligui al seu personal temporal a utilitzar la via judicial i reconegui, es a dir pagui, les indemnitzacions corresponents.  

Hem demanat que s’habiliti un accés per a persones en mobilitat reduïda des de la plaça Manuel Baldrich (on es troba la parada de bus) fins a l’edifici Serradell.

D’aquesta manera, tant usuaris del Servei d’Estades Temporals per a Discapacitat Intel·lectual i les seves famílies, així com a el personal que hi treballa puguin accedir-hi més fàcilment.  

Actualment, per exemple la persona que sigui autònoma però vagi en cadira de rodes i vingui en Metro ha de donar una gran volta que s’evitaria si es fes una actuació al lloc que hem indicat

*  *  *  *  *

Estem decidits a continuar lluitant !

Tota la informació de com afiliar-se a CCOO Catalunya i forlmulari d'alta o baxia.

logo-peu

Formulari d’alta, baixa o modificació de les dades personals o
contacta’ns a través del telèfon 934 022 985 o correu: ccoo@diba.cat