PAMO 2017

 

Secció Sindical de la Diputació de Barcelona de la Federació Sindical de Catalunya

Secció Sindical de la Diputació de Barcelona

 PAMO 2017

Pel 2017, la incorporació de nou personal està subjecte als límits següents:

 

 1. LPGE 2017 fixa una taxa de reposició que permet cobrir fins a un 100% de les places vacants de l’any 2016 en determinats col·lectius i del 50% en la resta.

 

 1. La taxa addicional per a l’estabilització de l’ocupació temporal que inclou fins al 90% de les places dotades pressupostàriament i hagin estat ocupades ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors a 31 de desembre del 2016. També en aquest cas només en alguns col·lectius concrets.

 

 1. Disposició transitòria 4ª de l’EBEP permet fixar una taxa addicional per a la consolidació de l’ocupació temporal d’aquelles places que estiguin dotades pressupostàriament i que abans de l’1 de gener de 2005 hagin vingut estants ocupades ininterrompudament.

 

 1. A més, s’ha d’afegir més places d’acord amb els compromisos adquirits als PAMOs 2014 i 2015 (Reclassificació).

 

 1. Es poden convocar noves places per a Promoció Interna. S’ha de tenir en compte que aquestes places no resta nombre de places fixades per a la taxa de reposició (punt 1).

Veure fitxa sindical LPGE 2017

https://docs.google.com/a/ccoo.cat/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2Nvby5jYXR8ZnNjX3NlY3Rvcl9sb2NhbHxneDo0OTcyYzg3Y2YxZDZjNGRi

PROPOSTA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

 

 1. TAXA DE REPOSICIÓ
92
 1. TAXA ADDICIONAL PER A L’ESTABILITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ TEMPORAL
 

402

 1. DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 4ª (CONSOLIDACIÓ DE L’OCUPACIÓ TEMPORAL)
 

56

 1. PAMO 2014/2015
44
 1. PROMOCIÓ INTERNA
23
TOTAL DE PLACES PAMO 2017  

617

Valoració i consideracions de CCOO:

Tot i que encara el PAMO 2017 és una proposta (i per tant el nombre de places pot canviar), aquestes són en resum les places que contindrà. Tenir en compte que aquest PAMO 2017 s’executarà conjuntament amb el PAMO 2016.

Aquesta OFERTA PUBLICA suposa rebaixar els nivells d’interinitat al voltant   d’un 50%, la qual cosa valorem molt positivament. No ens podem oblidar que el gran nombre de places que es convocaran són fruit de la Taxa addicional per a l’estabilització de l’ocupació temporal negociada entre d’altres sindicats per CCOO (1er sindicat a la funció publica) a l’Acord “para la mejora del Empleo Público”.

http://www.fsc.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=13319&cd_cms_elcon_from=&cd_cms_elconmaster_to=126&cd_cms_conte=238969&opc_id=489ae92c94e37aa07fdc4b9a938889de

Respecte al punt 1 de l’anterior requadre (Taxa de Reposició), es poden convocar fins a 92 places a Oferta Publica per aquest concepte.

El criteri que entenem que ha tenir present la proposta és:

 • Més places tenint en compte l’antiguitat de la plaça ocupada i els col·lectius amb nombre d’interins més nombrosos.
 • Més places als subgrups on la interinitat és més alta.

En aquest punt, volem reiterar la nostra reivindicació que s’elimini absolutament les “taxes de reposició” imposades pel govern de l’Estat Espanyol. Fixeu-vos que aquesta taxa suposa que pel PAMO 2017 a la Diputació, de 105 empleats que van deixar de prestar serveis al 2016 (jubilacions, defuncions etc…) només podem incloure 92 noves places a la Oferta Publica 2017. Per tant, en aquest apartat, 13 places només és podran cobrir amb nomenaments interins temporals i/o indefinits.

Respecte a les reclassificacions pendents del PAMO 2014 i 2015, s’incorporaran 44 noves places. Aquestes inclouen, entre d’altres, la del personal administratiu corresponent al 25 % del 2017 i a l’any 2015 que no va incloure cap plaça tot i que l’Acord ho preveia.

Com ja us hem dit, aquestes xifres encara poden patir modificacions.

Seguirem treballant, per acabar amb la temporalitat en les administracions publiques com únic camí per millora la qualitat i servei d’aquestes.

Reivindiquem, lluitem i arribem a acords.

*  *  *  *  *

Estem decidits a continuar lluitant !

Tota la informació de com afiliar-se a CCOO Catalunya i forlmulari d'alta o baxia.

logo-peu

Formulari d’alta, baixa o modificació de les dades personals o
contacta’ns a través del telèfon 934 022 985 o correu: ccoo@diba.cat