CCOO DIBA A L’ORGANIGRAMA DE CCOO CATALUNYA

 

CCOO de Catalunya (http://www.ccoo.cat/) s’organitza per federacions de ram d’activitat, corresponents als diversos sectors productius.

http://www.ccoo.cat/aspnet/federacions.aspx

La secció sindical de CCOO DiBa orgànicament forma part de la Federació de Serveis a la Ciutadania (FSC). Aquesta federació representa a més de 32.000 treballadors/es i a més de 6.000 delegats/des escollits en les darreres eleccions sindicals sota les sigles de CCOO. Organitza fins a 13 sectors productius amb diferents problemàtiques professionals però amb un element comú, que és el servei a la ciutadania.

Aquests son els sectors d’activitat: transport aeri, transport per carretera, transport ferroviari, paper, gràfiques i fotografia, mar, mitjans de comunicació, cultura i espectacle, oci i esport, postal, telecomunicacions, administració de justícia, administració general de l’Estat, empreses del cicle integral de l’aigua, administració de la Generalitat, administració local, empreses i entitats de serveis socials i d’atenció a les persones, a més de la secció sindical intercentres de l’ONCE.

Dins de la FSC, formem part del Sector de l’Administració Local (SAL).

http://fsc-local.ccoo.cat

Aquest sector inclou el personal laboral i els funcionaris de les administracions locals catalanes (ajuntaments, diputacions, consells comarcals…) i de les seves diferents fórmules de gestió: directa (instituts, EPE, organismes autònoms…) i algunes d’indirectes a través d’empreses municipals, fundacions, consorcis… El sector té també l’Agrupació de Policia Local.

CCOO CATALUNYA   >>   FSC    >>   SAL   >>   Secció sindical CCOO DiBa