NIVELL DE CATALÀ PROCESSOS SELECTIUS

 

Secció Sindical de la Diputació de Barcelona de la Federació Sindical de Catalunya

Secció Sindical de la Diputació de Barcelona

NIVELL DE CATALÀ PROCESSOS SELECTIUS

Alguns de vosaltres ens heu fet algunes consultes referent a la Prova de Català en el processos selectius. En línies generals, les bases de les convocatòries fan referència als següents elements:

 • Els aspirants han d’acreditar que estan en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana del nivell assenyalat. 
 • En el cas que els aspirants no estiguin en possessió del certificat acreditatiu corresponent, l’òrgan seleccionador avaluarà aquests coneixements mitjançant una prova específica de llengua catalana. 
 • La qualificació en aquest exercici serà d’apte o no apte, i quedaran eliminats del procés aquells/es aspirants que rebin la qualificació de no apte. 
 • No obstant això, estan exempts de fer la prova de català els/les aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a la Diputació de Barcelona, en què s’hagi establert una prova de català del mateix nivell o superior a l’exigit en la corresponent convocatòria, o que hagin superat la prova esmentada en altres processos selectius.

A continuació, podeu veure quin és el nivell exigit d’acord amb la convocatòria a què us presenteu

http://www.cpnl.cat/cursos-catala/#basic

Ens pregunteu què us trobareu en cas d’haver de fer la Prova de Català.

Doncs bé, en el següents enllaços teniu un model de prova per a comprovar el nivell exigit d’acord amb el que marca la Generalitat de Catalunya.

No volem espantar-vos respecte a aquesta prova. Però tampoc volem que us confieu. Per tant, creiem important que us prepareu prèviament i tingueu en compte el que us poden demanar. En els models de prova no us fixeu en la durada de l’examen ni en el nombre d’exercicis exigits, però sí podeu tenir en compte la classe d’exercici amb què us podeu trobar.

Heu de tenir present que la prova pot incloure exercicis de:

 • Comprensió lectora
 • Expressió escrita
 • Comprensió oral
 • Gramàtica i vocabulari

Els que més neguits ens feu arribar sou a qui us exigeixen el Nivell B-1. En els següents enllaços teniu la informació respecte al que us demanaran:

 • NIVELL B1:

http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/acreditacio_coneixements/certificats_de_catala/certificats_estructura_i_descripcio_proves/certificat_de_nivell_elemental_de_catala_a_elemental/

 • PROVA B1:

http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/certificats_de_catala/arxius/mostrael.pdf

Per als que us exigeixen un nivell superior:

 • NIVELL C1:

http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/acreditacio_coneixements/certificats_de_catala/certificats_estructura_i_descripcio_proves/certificat_de_nivell_de_suficiencia_de_catala_c/

 • PROVA C1

http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/certificats_de_catala/arxius/mostrasuf.pdf

Altres nivells http://www.cpnl.cat/cursos-catala/manuals.html

Així doncs, no us confieu i prepareu-vos abans. Us aconsellem que, si encara hi sou a temps, obtingueu la certificació pel vostre compte. És a dir, és molt millor fer un curs i obtenir el certificat prèviament que fer front a una prova eliminatòria.

Informació sobre cursos de Català:

http://www.cpnl.cat/cursos-catala/cercador-cursos/

Cursos de la Fundació Paco Puerto:

https://fundaciopacopuerto.cat/cursos/especialitats/?especialitats=316

Cursos online:

http://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/index.php

MÉS INFORMACIÓ ccoo@diba.cat

*  *  *  *  *

Estem decidits a continuar lluitant !

Tota la informació de com afiliar-se a CCOO Catalunya i forlmulari d'alta o baxia.

logo-peu

Formulari d’alta, baixa o modificació de les dades personals o
contacta’ns a través del telèfon 934 022 985 o correu: ccoo@diba.cat