HISTÒRIA DE CCOO

 
Coneixes la història de CCOO, tant des de la seva definitiva constitució com des de les primeres aparicions en comissions especifiques temporals?

CCOO ha estat qui, després del trencament i la pràctica desaparició de les organitzacions obreres tradicionals, provocat per la Guerra Civil i la repressió de la dictadura franquista, va saber recollir tots aquests elements i traslladar-los a la nova realitat que s’havia configurat i va ser capaç de continuar
evolucionant, tot influint, també, en la transformació de la societat.

No es poden entendre molts aspectes d’Espanya i de la Catalunya d’avui sense tenir en compte el paper que hi han tingut i hi tenen les dones i els homes de Comissions Obreres.

Tota la informació a:
http://www.ccoo.cat/aspnet/historia.aspx
http://www.ccoo.es/Nuestra%C2%B7organizaci%C3%B3n/Breve_historia

• Vídeo “CCOO, 50 anys d’història de Catalunya”

• Vídeo “Historia CCOO”

• Vídeo “La huella que perdura”

• Vídeo “Somos lo que fuimos”