GUIA CCOO RECLAMACIÓ DELS IMPAGAMENTS PREMIS PER ANYS DE SERVEI PAS A PAS

   

GUIA CCOO: RECLAMACIÓ DELS IMPAGAMENTS PREMIS PER ANYS DE SERVEI PAS A PAS

En els pròxims mesos, consolidaré una antiguitat de 25, 30 o 35 anys. Quan i de quina manera he de sol·licitar els premis?

S’ha de realitzar sempre la petició ordinària. Un mes abans de la data de compliment dels 25, 30 o 35 anys de prestació de servei s’ha de presentar la sol·licitud genèrica (actualment només en paper) acompanyada de la declaració responsable a qualsevol dels registres de la corporació.

 

He realitzat la petició ordinària; quin és el següent pas?

Heu d’esperar a rebre resposta escrita (acte exprés o resolució expressa) confirmant el no pagament dels premis. En aquest moment comença el termini per interposar les demandes.

Rebreu una carta amb el següent títol:

 

ATENCIÓ! En el cas del recurs de reposició, només tenim 1 mes per presentar-lo al registre de la corporació a comptar des de que hem rebut la resposta escrita.

Recordeu que el mes d’agost és hàbil en el cas del recurs de reposició!

 

A la secció sindical disposem d’un model de recurs de reposició avalat pel Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO Catalunya.

 

Mesos abans vaig realitzar la petició ordinària i ara ja he complert els 25, 30 o 35 anys de servei però encara no he rebut cap resposta escrita. Què faig?

Posa’t en contacte amb nosaltres i analitzarem el teu cas.

 

He realitzat el recurs de reposició, quin és el següent pas?

S’ha de presentar el recurs contenciós administratiu dins dels terminis establerts:

  • SI REBEM RESPOSTA per part de Diputació al nostre recurs de reposició, aleshores tenim 2 mesos des de la seva notificació per presentar el Contenciós.

Rebreu una carta amb el següent títol:

 

  • SI NO REBEM RESPOSTA per part de Diputació al nostre recurs de reposició en el termini d’1 mes (silenci administratiu), aleshores es pot entendre com desestimat. En aquest moment és quan comença el termini màxim de 6 mesos per presentar el Contenciós.

 

Puc interposar directament un recurs contenciós administratiu sense realitzar prèviament el recurs de reposició?

 Sí, ja que el recurs de reposició és potestatiu. Si decidim anar directament al Contenciós, hem de tenir en compte que des de que hem rebut la resolució expressa de denegació dels premis tenim 2 mesos de termini per a presentar-lo.

 

Què passa si rebo les notificacions i no faig res?

Recordeu que si transcorreguts els terminis marcats no s’han interposat els recursos oportuns, la resolució de denegació és ferma a tots els efectes.

 

Horari d’atenció CCOO DIBA:

CARRER MALLORCA, 244, 2on 3a

DE DILLUNS A DIVENDRES DE 8:30 A 16:30   (FORA D’AQUEST HORARI AMB CITA PRÈVIA)

 Contacta’ns per telèfon 934 022 985 o correu: ccoo@diba.cat

 

Resultado de imagen de twitter    Imagen relacionadaResultado de imagen de facebookResultado de imagen de youtubeResultado de imagen de whatsapp

 

 

 

 

 

 

 

 

Tota la informació de com afiliar-se a CCOO Catalunya i forlmulari d'alta o baxia.