EL MAJOR ATAC MAI PATIT ALS DRETS FONAMENTALS DEL PERSONAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

 

Secció Sindical de la Diputació de Barcelona de la Federació Sindical de Catalunya

Secció Sindical de la Diputació de Barcelona

EL MAJOR ATAC MAI PATIT ALS DRETS FONAMENTALS DEL PERSONAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONALA

-12 SETEMBRE DE 2017-

El divendres 8 de setembre, se’ns convoca a una Mesa de Negociació amb caràcter urgent i extraordinari, amb un únic punt a l’ordre del dia.

  • Informe 11/2017 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya sobre Despeses de Personal, exercici 2013, Diputacions de Catalunya.

http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/2017_11_ca.pdf

Es tracta d’un informe de fiscalització relatiu a les despeses de personal de les 4 diputacions de Catalunya.

De l’esmentat informe, la corporació destaca 4 punts que considera primordials:

  • Jornada laboral: tot el que fa referència a la mitja hora diària de formació i conciliació.
  • Paga d’assiduïtat.
  • Millora social per anys de servei (pagaments per anys de servei de 25, 30 i 35 anys).
  • Jubilació anticipada incentivada: incentius per jubilació anticipada.

I emparat amb el seu contingut ens comunica de la seva intenció de realitzar una suspensió imminent que s’aprovaria en el Ple del dia 28 de setembre.

S’ha de tenir en compte que l’Informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, no és vinculant i entenem que des d’un punt de vista jurídic és molt qüestionable. Per exemple, respecte a la Millora social per anys de servei i a la llum de moltes sentències, especialment la del 20 de desembre de 2013 del Tribunal Suprem, ha quedat clar que es tracta d’una mesura social dintre del marc legal.

Així mateix, aquest Informe (el document provisional previ a poder fer al·legacions) va ser rebut per a la Corporació durant el mes de febrer i llavors no se’ns va facilitar copia als sindicats per fer un anàlisi en detall i temps suficient.

SITUACIÓ ACTUAL 

L‘Informe de la Sindicatura de contingut certament dens (unes 150 pàgines) és una “auditoria” completa que es realitza respecte de les despeses de personal de les 4 Diputacions catalanes, que no només qüestiona els quatre punts anteriorment esmentats sinó molts altres

Com ja s’ha dit, aquest informe és interpretatiu i no vinculant, és a dir, no hi ha cap denúncia ni sentència que qüestioni la legalitat dels acords signats i per tant entenem que només és pot considerar como una recomanació per solucionar les qüestions que puguin estar fora de normativa.

Per part de la Corporació se’ns proposen DUES OPCIONS al respecte:

  1. Signar un Acord en seu de Mesa de Negociació on la part sindical accepti voluntàriament la suspensió d’aquests drets per començar una nova negociació de tots els acords, començant de zero, obviant tot el que teníem assolit i sense cap tipus de garanties.

És a dir, ser còmplices amb la corporació de la suspensió dels drets i Acords a canvi d’establir un procés negociador incert i limitat prèviament per la corporació.

Caldria preguntar-se: negociar què? Més retallades? I amb el beneplàcit sindical?

Tenim clar que la resposta és evident i poc favorable als nostres drets, es tracta d’una retallada més.

En aquest sentit CCOO es va manifestar contundentment: NO ACCEPTAREM SIGNAR UN ACORD DE RENÚNCIA DELS ACORDS JA NEGOCIATS I SIGNATS AMB ANTERIORITAT, i que tant d’esforç ha suposat als treballadors/es i a la part social-sindical.

2L’altra opció que ve en forma d’amenaça és, que si no hi ha Acord sindical, es suspenen els drets de manera unilateral, sense cap possibilitat de negociació i diàleg, i per tant la pèrdua total dels drets pactats.

Quin tipus de negociació és aquesta on ens estan amenaçant i condicionant la negociació de manera unilateral? L’EBEP és clar en aquest sentit i exigeix ​​l’obligatorietat de negociar per part de les dues parts: corporació i sindicats.

CONCLUSIONS: SÍ O SÍ, SUSPENDRAN ELS ACORDS

Els nostres Acords han passat sempre tots els filtres “legals”. Han sigut enviats a l’Autoritat Laboral i a l’Administració de l’Estat a més de passar per la pròpia Intervenció interna de la Diputació. Mai s’ha plantejat cap reparament en relació amb la legalitat del contingut dels nostres Acords. Per exemple, l’Administració de l’Estat podia haver-los anul·lat o impugnats. No s’ha rebut cap requeriment i menys en els punts que en aquest moment es volen suspendre.

Respecte a les valoracions que fa la Sindicatura, estem convençuts que jurídicament els nostres Acords són defensables. Hi ha moltes sentències que ens donen la raó, i moltes administracions que tenen, per exemple, alguna mena de Millora per anys de servei en els seus Acords (83% de la demarcació de Barcelona).

Per tant, no podem acceptar la lògica corporativa de retallar drets sense lluitar de manera valenta en defensa dels nostres Acords treballar a la vegada per “blindar-los jurídicament”. 

No ens resignarem a perdre sense lluitar el que tant esforç ha costat assolir als treballadors/es i sindicats. Afegint que s’ha negociat sempre en mig de retallades, de “decretazos” i d’una  crisi que ha sigut una excusa més per carregar-se els serveis públics. Sempre han volgut fer-nos pagar la seva mala gestió política, econòmica i social, i ho tenim clar: diem NO! Ja n’hi ha prou!

Per CCOO DiBa aquest significa l’atac més sagnant mai patit després de les retallades del Decret-Llei 20/2012 del govern de Rajoy. Més dur encara, ja que incideixen sobre les pròpies retallades ja sofertes, i més greu ja que va més enllà d’aquestes, atacant directament la negociació col·lectiva.

Els Acords s’han assolit en un context de retallades (5% a les pagues extres, a la gran pèrdua de poder adquisitiu, pèrdua del 100% de les baixes per incapacitat, anul·lació de la carrera professional per part de la Diputació, i de molts més altres drets perduts…) amb un gran esforç de les parts implicades. Acords avalats tots ells per els serveis jurídics i els habilitats nacionals d’aquesta corporació.

Ara que el ministeri d’Hisenda anuncia una recuperació de drets econòmics i laborals, la Diputació de Barcelona (amb normativa del 2012) vol executar el major atac a la negociació col·lectiva mai vist en aquesta corporació.

CCOO DiBa diem:  

NO  A LA SUSPENSIÓ UNILATERAL DELS ACORDS!  Ni ara ni mai.                                                                    

SÍ A LA NEGOCIACIÓ dintre d’un marc de confiança mútua. 

Animem a tot el personal a assistir a l’Assemblea per a poder explicar tots els detalls sobre les retallades anunciades. Es imprescindible organitzar la resposta i preparar les accions per defensar els nostres drets.

Es una assemblea autoritzada. Codi 0562 (Gestió per raó del servei).

*  *  *  *  *

Estem decidits a continuar lluitant !

Tota la informació de com afiliar-se a CCOO Catalunya i forlmulari d'alta o baxia.

logo-peu

Formulari d’alta, baixa o modificació de les dades personals o
contacta’ns a través del telèfon 934 022 985 o correu: ccoo@diba.cat