COMUNICAT PEL PERSONAL DEL TERRITORI DE PARCS NATURALS

 

Secció Sindical de la Diputació de Barcelona de la Federació Sindical de Catalunya

Secció Sindical de la Diputació de Barcelona

 

COMUNICAT PEL PERSONAL DEL TERRITORI DE PARCS NATURALS

Dijous 1 de Juny a Granollers va tenir lloc la 1ª assemblea de treballadors i treballadores intercentres de Parcs Naturals de la DiBa.

Amb una magnífica assistència vam poder trobar un únic espai on tinguessin presència i veu el personal de tots els parcs alhora. A més, tenint en compte que els assistents portaven les aportacions dels que per raons de servei no havien pogut venir.

Després d’una assemblea de més de dues hores, es van poder evidenciar moltes mancances del col·lectiu i es van recollir diferents propostes de millores. Llavors CCOO, ens vam comprometre a fer arribar aquestes reivindicacions directament als màxims responsables polítics de la Diputació de Barcelona. 

CCOO ENS REUNIM AMB ELS DIPUTATS DE L’ÀREA

En els darrers dies, ens hem reunit amb:

  • Dionís Guiterasi Rubió (Vicepresident primer President delegat Àrea Territori i Sostenibilitat)  
  • Jesús Calderer i Palau (Diputat adjunt d’Espais Naturals).

A continuació, podeu veure els temes que els hi vam exposar.

SISTEMES DE COMUNICACIÓ I LOCALITZACIÓ EFICAÇOS 

El sistema analògic actual només permet una comunicació interna limitada, i en cap cas la comunicació està coordinada amb altres cossos. Fins i tot, no hi ha coordinació entre les oficines de la Diba, es a dir, l’Oficina de Prevenció d’Incendis i Espais Naturals.

Els actuals sistemes no permeten la geolocalització en cas de necessitat o urgència. No estan connectats amb el 112.

Els hi hem fet veure que la seguretat del personal està en joc i per tant s’ha d’agilitzar les actuacions perquè el més aviat possible el col·lectiu disposi d’un sistema que doni totes les garanties. A més que això ajudaria a prestar un servei més efectiu i de qualitat, podent passar d’usuaris a servidors eventuals del 112 en l’àmbit dels parcs de la Diputació.

PROTOCOL D’ACTUACIÓ

Demanem disposar d’un Protocol clar, específic i actualitzat que indiqui com s’ha d’actuar davant les diferents situacions que el personal es pot trobar i tenint en compte les peculiaritats de cada parc.

Que es treballi nou protocol obrint un procés participatiu on es tingui en compte al personal. 

DEMANEM MÉS PERSONAL

Hi ha una clara manca de personal. Per la qual cosa, a més d’incorporar més efectius, hem fet una petició que entenem es podria executar de manera immediata i que no suposaria un cost econòmic elevat: que tots els “cangurs” passin d’una jornada del 60 % a una del 100%.

Hem insistit que s’ha d’evitar al màxim que el personal tingui que treballar sol. En aquest sentit, s’ha de cobrir amb personal totes les incidències, baixes, permisos i absències encara que siguin de menys de 4 hores. 

MÉS I MILLOR FORMACIÓ

S’ha de realitzar formació especifica d’acord amb les funcions de cadascú dels col·lectius. La formació ha de ser de qualitat, tenir continuïtat, i hauria de poder ser curricular. Sempre tenint en compte que l’itinerari formatiu hauria d’estar consensuat amb el personal.

Que el Pla de formació inclogui formació relacionada amb la prevenció d’incendis, així com el reciclatge professional, a més d’altres aspectes necessaris (com actualitzacions normatives, tècniques forestals, ofimàtica i GIS, tècniques en seguiments biològics, idiomes i ús públic, etc. en el cas del col·lectiu de guardes forestals).

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUALS

Vam demanar que es revisi la dotació d’EPIs d’acord amb les funcions de cada col·lectiu, però cal determinar quan abans els protocols d’actuació segons els nous manuals de funcions, per tal d’adaptar-ne els EPI’s.

A més i de manera específica, hem demanat ulleres de sol (graduades si fos necessari) per a tot el personal com element imprescindible. Hem tornat a demanar la crema protectora INDIVIDUAL (cosa que hem demanat moltes vegades al Subcomitè de Seguretat i Salut) i que es faci amb la suficient previsió perquè tothom en disposi abans de l’estiu. 

CONCLUSIONS Des de CCOO DiBa, valorem positivament la reunió, la qual s’ha mantingut en un ambient cordial i receptiu. Els màxims responsables de l’Àrea han pogut conèixer de primera mà les mancances del col·lectiu i les seves demandes. Entenem que ara, els hi toca articular els mecanismes adients perquè, en els àmbits que corresponguin, es puguin implementar aquestes reivindicacions.

Totes les propostes que hem fet tenen un únic objectiu: millorar la seguretat del personal i la qualitat del servei que es presta als Parcs. Estem convençuts que aquest és un objectiu compartit i per tant haurien de ser assumibles el més aviat possible per part de la corporació.

*  *  *  *  *

Estem decidits a continuar lluitant !

Tota la informació de com afiliar-se a CCOO Catalunya i forlmulari d'alta o baxia.

logo-peu

Formulari d’alta, baixa o modificació de les dades personals o
contacta’ns a través del telèfon 934 022 985 o correu: ccoo@diba.cat