CCOO DIBA: COM ENS ORGANITZEM A LA DIPUTACIÓ

 

LA SECCIÓ SINDICAL

La Secció sindical és el conjunt d’afiliats i afiliades a CCOO en una empresa, en el nostre cas, a la Diputació de Barcelona.
Ens ofereix la primera i més directa possibilitat de participar i decidir, tant en els debats més concrets sobre les nostres condicions de treball com en els més generals de les propostes i actuacions del nostre sindicat, així com en l’elecció de les companyes i companys que l’hagin de coordinar i dirigir.

LA MISSIÓ

Missió de la secció de CCOO a la Diputació de Barcelona: Ens afiliem a CCOO amb voluntat d’organitzar-nos com a treballadors i treballadores de la diputació de Barcelona amb l’objectiu de defensar els nostres drets i condicions laborals. Defensem els serveis públics de qualitat i lluitem contra les externalitzacions o privatitzacions. Formem part d’un sindicat de classe que lluita per aconseguir una societat més justa, igualitària i sostenible a partir del compromís, la implicació i participació de tots i totes les que vulguin sumar-s’hi.

LA COMISSIÓ EXECUTIVA

La Comissió Executiva és l’òrgan de direcció de la secció sindical escollit cada 4 anys pel conjunt de l’afiliació. Està formada per 13 membres i encapçalada per la Secretaria General, la d’Organització i la d’Acció Sindical.
Altres membres ocupen les següents responsabilitat: Salari i nòmina; Jornada laboral, Igualtat; Jubilacions i Millores socials. Tant la Comissió Executiva com altres membres de la Secció han d’intervenir en les relacions laborals, participar en la negociació col·lectiva, cercant solucions als problemes de caràcter individual o col·lectiu que es puguin plantejar. Ha d’orientar i coordinar l’activitat de la secció, dels delegats/des de CCOO de la Junta de Personal i dels delegats/des de Prevenció entre altres assumptes.

Comissió Executiva 2014-2018

Comissió Executiva 2014-2018

LA JUNTA DE PERSONAL

La Junta de Personal és l’òrgan de representació unitària dels i de les treballadores. A la Diputació, està formada per 29 membres. Des de les darreres eleccions sindicals de maig de 2015, CCOO té 11 delegats/des, sent el sindicat amb més representació a la Diputació de Barcelona. (Cadascuns tenen dret a 40 hores per tasques sindicals). Tant la presidència com la secretaria de la Junta de Personal està ocupada per membres de CCOO.

Com que la Diputació de Barcelona té més de 250 treballadors/res i l’empara de la Llei Orgànica de Llibertat Sindical (LOLS), també tenim dret al que s’anomena delegats/des LOLS o sindicals. CCOO DiBa en tenim dret a 3 (Cadascuns tenen dret a 40 hores per tasques sindicals).

Fonamentalment, aquests delegats/des representen la secció sindical i el conjunt dels afiliats i afiliades davant de la direcció de l’empresa. Els delegats i delegades LOLS o sindicals són escollits pels afiliats i afiliades, entre ells mateixos.

A més, d’acord amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL) i el reglament intern en aquesta matèria de la Diputació, el personal tenim dret a 15 delegats/des de Prevenció. Aquests s’han de repartir entre els diferents sindicats amb presencia a la Junta de Personal.

Qui decideix com s’ha de fer aquest repartiment és el sindicat amb representació?

CCOO vam decidir aplicar el principi de proporcionalitat d’acord amb els resultats electorals enlloc d’aglutinar la majoria dels delegats/des. Així doncs, actualment CCOO tenim 6 delegats de Prevenció. (Més informació a “Salut Laboral“).

Com es participa a la secció sindical?
– Assistint a les assemblees d’afiliades i afiliats per debatre els temes d’interès sindical que s’hi proposin.
– Escollint els companys i companyes proposats per formar la direcció de la secció sindical, o per a delegats i delegades sindicals de CCOO. En pot ser candidat o candidata qualsevol afiliat o afiliada.
– Assumint qualsevol tipus de responsabilitat sindical que es proposi en el seu si (àrees de treball, difusió de comunicats, extensió de l’afiliació, etc.) o participant en els diferents grups de treball relacionats amb la negociació col·lectiva.

Qui són els i les delegades de CCOO ?

Un dia qualsevol en la vida d’una delegada o delegat

Delegados y delegadas de CCOO presentan su trabajo en las empresas.

¿Qué es ser delegado / delegada de CCOO?