Escola industrial

Què està passant, què estem fent i quines accions estem prenent a l’espai de l’Escola Industrial.