Els nostres drets no es suspenen, es defensen

Els nostres drets no es suspenen, es defensen