A L’OFENSIVA PER A RECUPERAR ELS NOSTRES DRETS

 

Secció Sindical de la Diputació de Barcelona de la Federació Sindical de Catalunya

Secció Sindical de la Diputació de Barcelona

 

A L’OFENSIVA PER A RECUPERAR ELS NOSTRES DRET

L’estratègia global de CCOO Catalunya per aquest 2017 és anar a l’ofensiva per reconquerir drets perduts.  

CCOO DiBaen aquesta mateixa línia, estem convençuts/des que és vital augmentar la pressió amb l’objectiu d’agilitzar les negociacions i recuperar el més aviat possible els nostres drets.

Més enllà de reiterar reivindicacionsvolem assolir-les. Apostem sempre per la negociació però creiem que ara ens toca a tots i totes, treballadors i treballadores, marcar els tempos i fer visible les nostres demandes.

Marquem la setmana del 19 de setembre per la celebració d’una ASSEMBLEA GENERAL DE TREBALLADORES/DES on valorar llavors la situació de la negociació i decidir possibles accions tenint en compte que el 28 de setembre de 2017 és dia de Ple corporatiu.

A continuació, us exposem tot un seguit de reivindicacions que volem assolir ja

PLA DE JUBILACIÓ

 • Exigim que aquest tema es tracti el més aviat possible. 
 • El nostre Acord Marc fixava 35 mensualitats als 60 anys d’edat com a incentiu econòmic. El canvi de normativa i la modificació de l’edat legalment establerta per a la jubilació va suposar una pèrdua econòmica important. Ara aquesta edat es situa entorn als 63 i per tant, només tenen dret a 14 mensualitats. Portem massa anys pendents d’adequar la nova normativa als nostres acords. Com a molt tard, després de l’estiu ens hi hem de posar. 
 • CCOO ho hem dit moltes vegades, exigim les 35 mensualitats per a la data de jubilació legal establerta. En l’actualitat, als 63 anys. Ni més, però sobretot NI MENYS!
 • L’any 2015, a l’ORGT es va arribar a un acord d’adhesió als nostres Pactes socials. Entre altres coses, es van adherir a l’acord d’incentius per a jubilació. No obstant, enlloc de situar 35 mensualitats pels 60 anys, van introduir en el text del seu acord “35 mensualitat per a la data de jubilació legal”. Per tant, l’ORGT es jubilen actualment al 63 anys amb 35 mensualitats!
 • Portem massa anys reclamant aquesta mateixa modificació pel personal de la Diputació. NO ESPERAREM MÉS!

BORSES DE TREBALL

 • Exigim acabar amb les arbitrarietats. Ja n’hi a prou d’entrevistes per seleccionar el personal FORA del procés selectiu!

Es poden realitzar proves complementàries per determinar el perfil professional DINS del procés selectiu i amb un tribunal degudament constituït. El punt 7.2 de les actuals bases és inacceptable. 

 • Ja n’hi a prou d’imposar criteris unilaterals. El personal que ha demostrat des de fa anys la seva vàlua no es mereix aquest tracte. Imposar exàmens quan no s’havia fet abans i amb una complexitat excessiva tenint en compte que es tracta de borses de treball no es pot entendre, a més quan la llei regula només com han de ser les proves a l’Oferta Pública però no així a les borses.
 • Convocatòries extraordinàries a RESPIR sense escoltar les peticions dels sindicats.
 • Volem un Reglament de gestió de borses que doni garanties d’igualtat, capacitat i mèrit, i asseguri la continuïtat al personal que ha demostrat la seva vàlua als darrers anys.
 • Quan hi ha vacants de plantilla, s’ha de fer concurs de mèrits i convocatòries específiques de Promoció Interna. No es pot “obligar” al personal (funcionari de carrera i interí) a presentar-se a una borsa per a poder-se promocionar.
 • PAMO 2014 i 2015
 • Exigim la publicació immediata de la Relació provisional de persones admeses i excloses.
 • Exigim un calendari concret i l’execució de les convocatòries després de l’estiu.

CARRERA PROFESSIONAL

 • A la darrera reunió de Mesa de negociació del 8 de juny, es va obrir la possibilitat que en cas de dilació del procés negociador es pogués perdre la dotació pressupostària d’aquest any. No estem disposats/des sota cap concepte! 
 • Exigim tancar un Acord aquest any. Des del 2010 no tenim Carrera i no estem disposats/des a esperar més.  
 • Encara s’ha de veure com es compensarà el personal per la manca de carrera dels darrers anys. No podem esperar a veure què ens “donaran”. Entre tots i totes hem de fer força per a que es faci justícia.
 • Fes visible al teu lloc de treball, que tu també vols la teva carrera professional ja !!! 

*  *  *  *  *

Estem decidits a continuar lluitant !

Tota la informació de com afiliar-se a CCOO Catalunya i forlmulari d'alta o baxia.

logo-peu

Formulari d’alta, baixa o modificació de les dades personals o
contacta’ns a través del telèfon 934 022 985 o correu: ccoo@diba.cat